Društvo

Nastavlja se istraživanje geotermalnog potencijala u Batajnici!

Izvor: Novaekonomija

JKP „Beogradske elektrane“ nastavlja sa istraživanjem geotermalnog potencijala podzemnih voda. Za potrebe treće faze ove studije, raspisan je tender.

U cilju diversifikacije energetskih resursa, povećanja sigurnosti i stabilnosti snabdevanja toplotnom energijom, kao i smanjenja emisije ugljen dioksida, Beogradske elektrane razmatraju uključivanje geotermalnih voda u sistem daljinskog grejanja. U prethodnom periodu, istraživane su 22 odabrane toplane i kotlarnice, uključujući i lokacije predviđene za izgradnju novih toplana, što je predstavljalo prvu fazu studije.

Tri najperspektivnije lokacije – Batajnica, Borča i Dunav – bile su predmet detaljnih istraživanja u drugoj fazi. Na ovim lokacijama procenjen je potencijal eksploatacije geotermalnih resursa sa aspekta energetske efikasnosti, tehničko-tehnoloških i ekonomskih uslova.

„Rezultat detaljnih i multidisciplinarnih istraživanja je konceptualni prognozni model eksploatacije geotermalnih resursa“, navodi se u dokumentaciji.

Prema izlaznim parametrima, toplana Batajnica je odabrana kao prva lokacija za terenska istraživanja u cilju verifikacije postavljenog modela. U trećoj fazi istraživanja, koja je predmet ovog tendera, planirano je izvršiti verifikaciju, rekalibraciju i noveliranje konceptualnog prognoznog modela.

Ova faza uključuje prikupljanje, obradu i interpretaciju podataka sa terena, organizovanje istraživačkih aktivnosti i primenu odgovarajućih metoda. Prikupljeni podaci će se analizirati kako bi se interpretirali geotermalni uslovi i geološka građa terena.

U avgustu 2022. godine, Beogradske elektrane su ugovorile sa Rudarsko-geološkim fakultetom izradu studije o geotermalnom potencijalu podzemnih vodnih resursa, vredne oko 29,7 miliona dinara.

Pročitajte još

Back to top button