Društvo

Nova autobuska linija 606 produžuje svoju rutu do Surčina!

Opština Surčin nastavlja sa unapređenjem javnog prevoza kako bi poboljšala povezanost i dostupnost za stanovnike i radnike u regiji. Proširenje rute linije 606 predstavlja odgovor na rastuće potrebe privredne zone Surčin – Dobanovci, koja je postala važno čvorište robno-transportnog i distributivnog centra. Nova trasa omogućava direktnu vezu sa Surčinom, čime se olakšava svakodnevna putovanja radnicima i stanovnicima ovog područja.

Autobusi će saobraćati na intervalima od 40 minuta, pružajući redovnu uslugu koja će zadovoljiti potrebe putnika. Nova ruta linije 606 obuhvata ključne saobraćajnice poput Maršala Tita, Beogradske i Zemunske ulice, pružajući sveobuhvatnu pokrivenost ovih važnih tačaka. Ovo proširenje linije takođe će omogućiti stanovnicima Grmovaca direktnu vezu sa Surčinom kao administrativnim centrom, čime će im se olakšati pristup raznim uslugama i institucijama.

FOTO: Sekretarijat za javni prevoz
FOTO: Sekretarijat za javni prevoz

Inicijativa za proširenje javnog prevoza proistekla je iz zahteva lokalnog stanovništva i industrijske zajednice, kao i podrške Sekretarijata za javni prevoz. Ova akcija se uklapa u šire napore za unapređenje infrastrukture i mobilnosti u regionu, istovremeno podstičući ekonomski razvoj i olakšavajući svakodnevni život građana. Očekuje se da će novo proširenje rute linije 606 doprineti efikasnijem kretanju ljudi i roba u regiji, poboljšavajući kvalitet života i poslovanja.

Pročitajte još

Back to top button