Društvo

U Batajnici letačka obuka budućih pilota Vojske Srbije

Na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, unutar šireg beogradskog regiona, sprovodi se letačka obuka za kadete četvrte godine Vojne akademije koji se specijalizuju za Vojno vazduhoplovstvo. Ova obuka predstavlja prvi korak u pripremi kadeta za ulogu pilota helikoptera Vojske Srbije, a realizuje se koristeći lakše višenamenske helikoptere tipa „gazela“ pod vođstvom iskusnih instruktora iz 204. vazduhoplovne brigade.

Obuka budućih pilota na aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović"
Obuka budućih pilota na aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“

Tokom ove faze obuke, kadeti prolaze kroz osnovnu obuku koja obuhvata kontrolne letove sa instruktorom, samostalne letove, kao i vežbe aerodromskog i vanaerodromskog sletanja i poletanja. Pre ulaska u letačku obuku, kadeti su podvrgnuti zemaljskoj pripremi koja uključuje sticanje znanja o karakteristikama helikoptera „gazela“ i njegovim komponentama, radarsko-navigacionoj opremi, tehnikama pilotiranja, kao i teorijskim osnovama aerodinamike i meteorologije.

Sledi nastavak obuke koji obuhvata navigacijsko, grupno, instrumentalno i noćno letenje kako bi kadeti potpuno ovladali veštinama upravljanja ovim tipom vazduhoplova. Nakon završetka ove faze, pred njima su preobuke za borbene helikoptere tipa „gama“ ili višenamenske transportne helikoptere Mi-17, čime se kompletira njihov celokupan proces letačke obuke tokom studija.

Pročitajte još

Back to top button